• równowaga
 • rolnictwo a ochrona środowiska

Konsulting środowiskowy i doradztwo z zakresu ochrony środowiska


Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane ze znajomością różnych przepisów, wymogów czy sporządzaniem specjalistycznej dokumentacji, dotyczącej środowiska. Często są to żmudne i problematyczne zagadnienia, sprawiające problem nawet dla przedsiębiorców z wieloletnim doświadczeniem. Nasza firma oferuje konsulting środowiskowy dla firm i przedsiębiorstw z różnych branż. Pomagamy uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące tematyki środowiskowej.

Wykonywane usługi w zakresie konsultingu środowiskowego

W naszej ofercie mieści się wykonywanie usług konsultingowych w zakresie ochrony środowiska. W ramach pomocy zajmujemy się:

 • wykonywaniem raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

 • opracowywaniem operatów wodnoprawnych,

 • sporządzaniem wniosków o wydanie decyzji na temat uwarunkowań środowiskowych,

 • sporządzaniem wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

 • przygotowywaniem wniosków o wydanie pozwolenia na transport, gromadzenie i odzysk odpadów,

 • zbieraniem i analizowaniem informacji o wytwarzanych odpadach,

 • planowaniem gospodarki odpadami,

 • przygotowywaniem programów dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 • sporządzaniem specjalistycznych pism do urzędów i inspektoratów.

Do kogo kierowana jest oferta konsultingu środowiskowego?

Świadczymy fachowe doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska dla:

 • Firm deweloperskich

 • Projektantów

 • Firm w branży przemysłowej

 • Firm komunalnych

 • Firm zmieniających profil działalności

 • Pod nowe inwestycje

 • Pod przebudowy gospodarki odpadowej lub wodno-ściekowej na terenie nieruchomości przemysłowej

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach priorytetem, który bierze się pod uwagę w przypadku każdej inwestycji realizowanej w konkretnych warunkach terenowych. Znajomość wpływu procesów inwestycji budowlanej czy gospodarczej na otoczenie wymaga przeprowadzenia badań i dokonania profesjonalnej oceny, jaką jest przygotowywany przez naszą firmę raport środowiskowy. Wykonamy go na zlecenie dla Państwa inwestycji.

Znajomość poziomu oddziaływania na środowisko przez planowaną inwestycję pozwoli Państwu na wprowadzenie rozwiązań minimalizujących szkodliwe działanie i uniknięcie wysokich kar finansowych lub zamknięcia projektu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to sposób na zachowanie pełnej kontroli i reagowanie tam, gdzie zmiany miałyby katastrofalne skutki finansowe i naturalne. Przygotowujemy go w oparciu o dokładne analizy wszystkich aspektów inwestycji.

Raporty środowiskowe

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko jest sporządzanym przez nas dokumentem, który zawiera informacje o zagrożeniach inwestycji dla otoczenia, ale też wskazówki dotyczące minimalizacji skutków, jak ochrona zdrowia i życia ludzi, mienia czy zabytków. Przeprowadzamy szczegółowe badania porównawcze środowiska przed rozpoczęciem inwestycji oraz dokonujemy szacunkowej oceny przewidywanych zmian.

Przygotowywany na zlecenie Państwa firmy raport środowiskowy wymagany jest rozporządzeniem Rady Ministrów i dotyczy konkretnych rodzajów inwestycji. Formę raportu również reguluje stosowny przepis, do którego stosujemy się przygotowując dokument. W pracy stosujemy fachową wiedzę i wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne, w tym oprogramowanie, które gwarantuje poprawność i wiarygodność wyników.

Aktualności

Rejestr BDO

|

REJESTR-BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania Urzędom Marszałkowskim oraz odpowiedzi na nie (posiłkowaliśmy się stroną internetową Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie... READ MORE