Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – spawanie

wpis w: Bez kategorii | 0

Opłaty środowiskowe – spawanie

Proces spawania nie generuje dużych wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a co za tym idzie, wysokich opłat za korzystanie ze środowiska. Niemniej jednak ustawa Prawo ochrony środowiska nie zwalnia nikogo z konieczności naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Z uwagi na brak gotowych stawek opłat za prowadzenie procesu spawania, lutowania czy cięcia, wielkość opłaty wyznaczana jest na podstawie obliczonych ilości substancji uwalnianych do powietrza.

Opłata za emisje powinna obejmować:

Rodzaje i ilości powstających związków zależą przede wszystkim od metody spawania (MIG, MAG, TIG, spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego lub obojętnego), grubości elektrod, rodzaju spawanych materiałów (różne rodzaje stali, metali nieżelaznych). Dla spawania drutem istotne są również: zastosowany gaz osłonowy oraz natężenie prądu.

Pył spawalniczy pochodzi bowiem w części z wykorzystywanych drutów lub elektrod, a w części z materiału który podlega spawaniu.

Wielkości emisji stanowiące podstawę opłat wyznaczane są w oparciu o wskaźniki literaturowe. Najlepiej posiłkować się publikacjami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

UWAGA! Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego. Oznacza to, iż nie ma w takim przypadku obowiązku przesyłania do urzędu sprawozdania opłatowego. Opłatę należy jednak naliczyć.