Rejestr BDO

wpis w: Bez kategorii | 0

REJESTR-BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania Urzędom Marszałkowskim oraz odpowiedzi na nie (posiłkowaliśmy się stroną internetową Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz Ministerstwa Środowiska): Co to jest Rejestr … Continued

Opłaty za korzystanie ze środowiska – Opłaty za usługi wodne – rewolucja w 2018 roku

wpis w: Bez kategorii | 0

Głównym czynnikiem uchwalenia najnowszej ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne jest konieczność pełnego dostosowania krajowych przepisów dotyczących gospodarki wodnej do wymagań dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki. Głównym założeniem … Continued

Zgłoszenie instalacji spawalniczej

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgłoszenie stanowiska spawalniczego Na podstawie obowiązujących przepisów, instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Co zawiera dokumentacja do zgłoszenia instalacji? Zawartość zgłoszenia, określa artykuł 152 wyżej wzmiankowanej ustawy. W dokumentacji, … Continued

SRAWOZDAWCZOŚĆ – Ważne terminy – sprawozdania do GUS

wpis w: Bez kategorii | 0

Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników. Sprawozdania wypełnia się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego po zalogowaniu się na stronę: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa 27 stycznia – złożenie sprawozdania OS-6 o wytworzonych odpadach … Continued