Zgłoszenie wodnoprawne

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgłoszenie wodnoprawne – kogo dotyczy, podstawa prawna, najnowsze wymagania prawne. Co ustawa określa? 31 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa dotycząca zmiany ustawy ? Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy ? Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji … Continued

Rejestr zanieczyszczeń

wpis w: Bez kategorii | 0

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi: definicja, kogo dotyczy, podstawa prawna. 5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1397 z dnia 2016.09.05). Co rozporządzenie określa? Omawiane … Continued

Szkoda w środowisku

wpis w: Bez kategorii | 0

Szkoda w środowisku: definicja, kogo dotyczy, kiedy wystąpiła, podstawa prawna. 5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2016.1399 z dnia 2016.09.05). Akt ten zastępuje … Continued