Operat wodnoprawny

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Audyt środowiskowy

Zarządzanie ochroną środowiska

Współpraca z biurami projektowymi

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza

Zgłoszenie instalacji

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Raport do bazy KOBIZE

RYS12