Nasze przedsiębiorstwo gwarantuje pełen zakres usług związanych z ochroną środowiska. Dlatego naszą ofertę oferujemy do wszystkich biur projektowych, które zajmują się przygotowywaniem planów do mikro oraz makro inwestycji. Nasza wiedza oraz doświadczenie okażą się niezwykle pomocne w czasie długotrwałej współpracy, która zaowocuje wprowadzaniem  wielu innowacyjnych rozwiązań.

Współpraca z biurami projektowymi opiera się na przejęciu wszystkich prac związanych z profesjonalną znajomością przepisów prawnych standaryzujących ochronę środowiska. Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, czy też poborem wodnym przez firmy oraz instytucje wymaga spełnienia określonych warunków. My pomagamy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji, wraz  z możliwością przeprowadzenia audytu.

Wykonanie projektu

Gwarantujemy przygotowanie projektu mającego na celu spełnienie wszystkich warunków zawartych w ustawach dotyczących ochrony środowiska. Dzięki temu inwestycja będzie spełniała wszelkie wymogi podczas każdej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Każde przedsiębiorstwo mające do czynienia z poborem wód, utylizacją odpadów, bądź zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, powinno dbać o dobro wspólne. Dlatego ochrona środowiska musi być regulowana już na samym początku inwestycji.